Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze aan de Stichting Herplaatsing Sennenhonden "Citta von Bännlifluh" (hierna: de stichting) verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, het aanmelden van een herplaatser of het reageren op een herplaatser.
 
Gebruik van uw gegevens
Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij de stichting daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt de stichting de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante zaken. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan de stichting. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.