Via dit menu geven wij graag uitleg over de verschillende manieren waarop u onze stichting kunt steunen.
 
Voor alle vormen van financiële steun is het belangrijk om te weten dat onze stichting op dit moment nog geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling) is. Dat betekent dat u uw financiële steun aan onze stichting niet als gift mag aftrekken in uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Ook moeten wij over schenkingen en erfenissen die wij ontvangen en die het jaarlijks vrijgestelde bedrag te boven gaan, schenkingsbelasting resp. erfbelasting betalen.
 
Achter de schermen werken wij aan de verdere invulling van de bestuursfuncties binnen de stichting. Zodra wij aan de formele voorwaarden voldoen, zullen wij een verzoek indienen bij de Belastingdienst om als ANBI-instelling te worden aangemerkt. Na het verkrijgen van de ANBI-status mag u uw financiële steun aan onze stichting als gift aftrekken in uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting en hoeven wij over schenkingen en erfenissen die het jaarlijks vrijgestelde normbedrag te boven gaan geen schenkingsbelasting resp. erfbelasting meer te betalen.
 
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de stand van zaken rondom de toekomstige ANBI-status.
 
 

Koop een Benno-boek en steun onze stichting!

Speciaal voor alle Berner-liefhebbers vragen wij jullie aandacht voor een uniek aanbod: in overleg met schrijfster Hermien Stok mogen wij als stichting de boeken van Benno de Berner te koop aanbieden. De verkoopprijs per boek bedraagt € 13,95 excl. verzendkosten en van elk boek dat via de stichting wordt verkocht, doneert Hermien maar liefst € 2,50 aan de stichting!

EXTRA: Hermien signeert alle boeken die via de stichting worden verkocht en wanneer je de boeken aan iemand cadeau wilt geven voor een speciale gelegenheid, dan is het zelfs mogelijk om er een persoonlijke opmerking/boodschap aan toe te voegen!

Een unieke kans dus om deze Berner-boeken te kunnen kopen! U kunt uw bestelling aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar: onze stichting

Benno het Bernertje

Benno het Bernertje

Benno de boevenvanger

Benno de boevenvanger

Benno en de hondendieven

Benno en de hondendieven

Benno op vakantie

Benno op vakantie

Benno en Sjanske

Benno en Sjanske